News

Imperial Citadel of Thang Long, a safe, beautiful and historic destination.
Imperial Citadel of Thang Long, a safe, beautiful and historic destination.

The National Day holiday on September 2 this year is only one day, plus the impact of the Covid-19 epidemic, making it difficult for people to travel far.

Read more
Nhiều hoạt động dành cho các em nhỏ trong chương trình Trung thu “Lung linh trăng rằm”(*)
Nhiều hoạt động dành cho các em nhỏ trong chương trình Trung thu “Lung linh trăng rằm”(*)

Chương trình Vui Tết Trung thu 2020 với chủ đề “Lung linh trăng rằm” sẽ diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long vào ngày 26, 27/9/2020, với nhiều hoạt động bổ ích dành cho các em nhỏ.

Read more