Giới thiệu về cột cờ Hà Nội
News

Giới thiệu về cột cờ Hà Nội

Cột cờ Hà Nội nay là công trình còn nguyên vẹn và hoành tráng nhất trong quần thể di tích Hoàng thành Thăng Long.

Kiến trúc của Đoan Môn tại Hoàng Thành Thăng Long
News

Kiến trúc của Đoan Môn tại Hoàng Thành Thăng Long

Đoan Môn là một trong những cổng chính dẫn lối vào Cấm thành. Di tích nằm ở hướng Nam của điện Kinh Thiên thẳng trục với Cột Cờ Hà Nội.

Lung linh Trung thu trong cung đình Thăng Long
News

Lung linh Trung thu trong cung đình Thăng Long