Hiện vật trưng bày

Sưu tập bát, đĩa trang trí hình chim phượng

Sưu tập bàn chân rồng

Sưu tập bát, đĩa có chữ 長樂(Trường Lạc), gốm men trắng vẽ lam thời Lê sơ

Bình rượu gốm hoa nâu, thời Lý, thế kỷ XI - XII

Gạch thông gió

Cấu kiện tháp trang trí hình vũ nữ Apsara

Ngói úp nóc gắn lá đề lệch trang trí Phượng

Ngói úp nóc gắn lá đề lệch trang trí rồng

Sưu tập đồ gốm men trắng

Đĩa trang trí rồng

Thạp

Nắp hộp trang trang trí rồng