Đĩa gốm men lam có chữ "Trường Lạc", thời Lê Sơ, thế kỷ XV - XVI
Đĩa gốm men lam có chữ "Trường Lạc", thời Lê Sơ, thế kỷ XV - XVI

Đĩa gốm men lam có chữ "Trường Lạc", thời Lê Sơ, thế kỷ XV - XVI

Chi tiết
Chân đèn, gốm men trắng, thời Lý, thế kỷ XI - XIII
Chân đèn, gốm men trắng, thời Lý, thế kỷ XI - XIII

Chân đèn, gốm men trắng, thời Lý, thế kỷ XI - XIII

Chi tiết
Đĩa, gốm men trắng, thời Lý, thế kỷ XI - XIII
Đĩa, gốm men trắng, thời Lý, thế kỷ XI - XIII

Đĩa, gốm men trắng, thời Lý, thế kỷ XI - XIII

Chi tiết
Bát gốm men lam có chữ "Trường Lạc", thời Lê Sơ, thế kỷ XV - XVI
Bát gốm men lam có chữ "Trường Lạc", thời Lê Sơ, thế kỷ XV - XVI

Bát gốm men lam có chữ "Trường Lạc", thời Lê Sơ, thế kỷ XV - XVI

Chi tiết
Bát gốm, men ngọc, thời Lý, thế kỷ XI - XIII
Bát gốm, men ngọc, thời Lý, thế kỷ XI - XIII

Bát gốm, men ngọc, thời Lý, thế kỷ XI - XIII

Chi tiết
Đĩa gốm men trắng, thời Lý, thế kỷ XII
Đĩa gốm men trắng, thời Lý, thế kỷ XII

Đĩa gốm men trắng, thời Lý, thế kỷ XII

Chi tiết
Tượng quan văn, gốm, thế kỷ XV - XVIII
Tượng quan văn, gốm, thế kỷ XV - XVIII

Tượng quan văn, gốm, thế kỷ XV - XVIII

Chi tiết
Loa gốm men nâu, thời Trần, thế kỷ XIII - XIV
Loa gốm men nâu, thời Trần, thế kỷ XIII - XIV

Loa gốm men nâu, thời Trần, thế kỷ XIII - XIV

Chi tiết
Ngói mũi sen diềm mái gắn lá đề trang trí rồng, đất nung
Ngói mũi sen diềm mái gắn lá đề trang trí rồng, đất nung

Ngói mũi sen diềm mái gắn lá đề trang trí rồng, đất nung

Chi tiết
Gạch vuông lát nền trang trí hoa sen, đất nung, thời Lý, thế kỷ XI - XII
Gạch vuông lát nền trang trí hoa sen, đất nung, thời Lý, thế kỷ XI - XII

Gạch vuông lát nền trang trí hoa sen, đất nung, thời Lý, thế kỷ XI - XII

Chi tiết
Điện thoại trong hầm Bộ Tổng tham mưu
Điện thoại trong hầm Bộ Tổng tham mưu

Điện thoại trong hầm Bộ Tổng tham mưu

Chi tiết
Nghiên mực hình cá chép, thời Trần, thế kỷ XIII - XIV
Nghiên mực hình cá chép, thời Trần, thế kỷ XIII - XIV

Nghiên mực hình cá chép, thời Trần, thế kỷ XIII - XIV

Chi tiết
Chiếc điện thoại trong phòng làm việc của đại tướng Văn Tiến Dũng tại khu di tích D67
Chiếc điện thoại trong phòng làm việc của đại tướng Văn Tiến Dũng tại khu di tích D67

Chiếc điện thoại trong phòng làm việc của đại tướng Văn Tiến Dũng tại khu di tích D67

Chi tiết
Chiếc mũ của đại tướng Văn Tiến Dũng
Chiếc mũ của đại tướng Văn Tiến Dũng

Chiếc mũ của đại tướng Văn Tiến Dũng

Chi tiết
Điện thoại trong hầm Bộ Tổng tham mưu
Điện thoại trong hầm Bộ Tổng tham mưu

Điện thoại trong hầm Bộ Tổng tham mưu

Chi tiết
Điện thoại trong hầm Bộ Tổng tham mưu
Điện thoại trong hầm Bộ Tổng tham mưu

Điện thoại trong hầm Bộ Tổng tham mưu

Chi tiết
Quà tặng của CP và nhân dân Campuchia
Quà tặng của CP và nhân dân Campuchia

Quà tặng của CP và nhân dân Campuchia

Chi tiết
Đầu tượng võ sỹ, gốm, thế kỷ XV - XVIII
Đầu tượng võ sỹ, gốm, thế kỷ XV - XVIII

Đầu tượng võ sỹ, gốm, thế kỷ XV - XVIII

Chi tiết
Tượng phụ nữ, gốm, thế kỷ XV - XVIII
Tượng phụ nữ, gốm, thế kỷ XV - XVIII

Tượng phụ nữ, gốm, thế kỷ XV - XVIII

Chi tiết
Bát gốm hoa lam vẽ rồng chân có 5 móng (thời Mạc)
Bát gốm hoa lam vẽ rồng chân có 5 móng (thời Mạc)

Bát gốm hoa lam vẽ rồng chân có 5 móng (thời Mạc)

Chi tiết
Chén gốm men trắng, lòng trang trí văn sóng nước và viết lam chữ "Trường Lạc" (Lê Trung Hưng)
Chén gốm men trắng, lòng trang trí văn sóng nước và viết lam chữ "Trường Lạc" (Lê Trung Hưng)

Chén gốm men trắng, lòng trang trí văn sóng nước và viết lam chữ "Trường Lạc" (Lê Trung Hưng)

Chi tiết
Bát gốm hoa lam vẽ hoa cúc dây
Bát gốm hoa lam vẽ hoa cúc dây

Bát gốm hoa lam vẽ hoa cúc dây

Chi tiết
Tượng đầu sư tử gắn đầu máng nước trên mái cung điện
Tượng đầu sư tử gắn đầu máng nước trên mái cung điện

Tượng đầu sư tử gắn đầu máng nước trên mái cung điện

Chi tiết
Gạch vuông nhỏ in khuôn chữ Hán "Lý gia đệ tam đế Long Thụy Thái Bình tứ niên tạo" (1057)
Gạch vuông nhỏ in khuôn chữ Hán "Lý gia đệ tam đế Long Thụy Thái Bình tứ niên tạo" (1057)

Gạch vuông nhỏ in khuôn chữ Hán "Lý gia đệ tam đế Long Thụy Thái Bình tứ niên tạo" (1057)

Chi tiết
Ấn vàng "Sắc mệnh chi bảo" (bản sao)
Ấn vàng "Sắc mệnh chi bảo" (bản sao)

Ấn vàng "Sắc mệnh chi bảo" (bản sao)

Chi tiết
Vỏ sành lớn, gắn 6 quai và trang trí khắc chìm vân sóng nước, thế kỷ X
Vỏ sành lớn, gắn 6 quai và trang trí khắc chìm vân sóng nước, thế kỷ X

Vỏ sành lớn, gắn 6 quai và trang trí khắc chìm vân sóng nước, thế kỷ X

Chi tiết
Vò 5 quai, sành, thế kỷ X
Vò 5 quai, sành, thế kỷ X

Vò 5 quai, sành, thế kỷ X

Chi tiết
Gạch in chữ "Đại Việt quốc quân thành chuyên"
Gạch in chữ "Đại Việt quốc quân thành chuyên"

Gạch in chữ "Đại Việt quốc quân thành chuyên"

Chi tiết
Ngói up nóc trang trí quầng sáng
Ngói up nóc trang trí quầng sáng

Ngói up nóc trang trí quầng sáng

Chi tiết
Ngói up nóc trang trí tượng uyên ương
Ngói up nóc trang trí tượng uyên ương

Ngói up nóc trang trí tượng uyên ương

Chi tiết
Ngói âm lợp diềm mái, đầu trang trí văn sóng nước
Ngói âm lợp diềm mái, đầu trang trí văn sóng nước

Ngói âm lợp diềm mái, đầu trang trí văn sóng nước

Chi tiết
Ngói ống lợp diềm mái, đầu trang trí mặt linh thú
Ngói ống lợp diềm mái, đầu trang trí mặt linh thú

Ngói ống lợp diềm mái, đầu trang trí mặt linh thú

Chi tiết
Tượng đầu thú trang trí góc mái
Tượng đầu thú trang trí góc mái

Tượng đầu thú trang trí góc mái

Chi tiết
Gạch Giang Tây quân, thế kỷ VII - IX
Gạch Giang Tây quân, thế kỷ VII - IX

Gạch Giang Tây quân, thế kỷ VII - IX

Chi tiết
Gạch Giang Tây quân, thế kỷ VII - IX
Gạch Giang Tây quân, thế kỷ VII - IX

Gạch Giang Tây quân, thế kỷ VII - IX

Chi tiết
Hiện vật 9
Hiện vật 9

Hiện vật 9

Chi tiết
Bình rượu men trắng, gốm lò Trường Sa (Hồ Nam, Trung Quốc)
Bình rượu men trắng, gốm lò Trường Sa (Hồ Nam, Trung Quốc)

Bình rượu men trắng, gốm lò Trường Sa (Hồ Nam, Trung Quốc)

Chi tiết
Bình có 4 quai, men xanh, Trung Quốc
Bình có 4 quai, men xanh, Trung Quốc

Bình có 4 quai, men xanh, Trung Quốc

Chi tiết
Tượng sư tử gốm men xanh, Trung Quốc
Tượng sư tử gốm men xanh, Trung Quốc

Tượng sư tử gốm men xanh, Trung Quốc

Chi tiết
Ngói chữ nhật lợp góc mái trang trí mặt linh thú
Ngói chữ nhật lợp góc mái trang trí mặt linh thú

Ngói chữ nhật lợp góc mái trang trí mặt linh thú

Chi tiết
Đầu tượng linh thú trang trí mái kiến trúc, đất nung, thế kỷ VII - IX
Đầu tượng linh thú trang trí mái kiến trúc, đất nung, thế kỷ VII - IX

Đầu tượng linh thú trang trí mái kiến trúc, đất nung, thế kỷ VII - IX

Chi tiết
Bàn chân rồng, đất nung, thời Lý, thế kỷ XI - XII
Bàn chân rồng, đất nung, thời Lý, thế kỷ XI - XII

Bàn chân rồng, đất nung, thời Lý, thế kỷ XI - XII

Chi tiết
Bát men trắng trang trí hình rồng, thời Lê sơ, thế kỷ XV
Bát men trắng trang trí hình rồng, thời Lê sơ, thế kỷ XV

Bát men trắng trang trí hình rồng, thời Lê sơ, thế kỷ XV

Chi tiết
Bộ ngói úp nóc gắn lá đề trang trí rồng, đất nung, thời Lý, thế kỷ XI - XII
Bộ ngói úp nóc gắn lá đề trang trí rồng, đất nung, thời Lý, thế kỷ XI - XII

Bộ ngói úp nóc gắn lá đề trang trí rồng, đất nung, thời Lý, thế kỷ XI - XII

Chi tiết
Bình men ngọc, thời Trần, thế kỷ XIII - XIV
Bình men ngọc, thời Trần, thế kỷ XIII - XIV

Bình men ngọc, thời Trần, thế kỷ XIII - XIV

Chi tiết
Ngói up nóc men xanh lục gắn phù điêu Rồng (Thời Lý)
Ngói up nóc men xanh lục gắn phù điêu Rồng (Thời Lý)

Ngói up nóc men xanh lục gắn phù điêu Rồng (Thời Lý)

Chi tiết
Ngói trích thủy (Lê Sơ, Mạc)
Ngói trích thủy (Lê Sơ, Mạc)

Ngói trích thủy (Lê Sơ, Mạc)

Chi tiết
Ngói lợp ống diềm mái đầu trang trí mặt linh thú
Ngói lợp ống diềm mái đầu trang trí mặt linh thú

Ngói lợp ống diềm mái đầu trang trí mặt linh thú

Chi tiết
Ngói lợp góc mái tạo hình đầu linh thú
Ngói lợp góc mái tạo hình đầu linh thú

Ngói lợp góc mái tạo hình đầu linh thú

Chi tiết
Lư hương gốm men nâu trang trí nổi hình rồng và chữ thọ
Lư hương gốm men nâu trang trí nổi hình rồng và chữ thọ

Lư hương gốm men nâu trang trí nổi hình rồng và chữ thọ

Chi tiết
Gạch vuông lát nền trang trí hoa mẫu đơn, đất nung, thế kỷ XI - XII
Gạch vuông lát nền trang trí hoa mẫu đơn, đất nung, thế kỷ XI - XII

Gạch vuông lát nền trang trí hoa mẫu đơn, đất nung, thế kỷ XI - XII

Chi tiết
Gạch chữ nhật hiệu tráng phong quân (Lê Sơ, Mạc, Lê Trung Hưng)
Gạch chữ nhật hiệu tráng phong quân (Lê Sơ, Mạc, Lê Trung Hưng)

Gạch chữ nhật hiệu tráng phong quân (Lê Sơ, Mạc, Lê Trung Hưng)

Chi tiết
Gạch chữ nhật in khuôn chữ Hán (thời Lý)
Gạch chữ nhật in khuôn chữ Hán (thời Lý)

Gạch chữ nhật in khuôn chữ Hán (thời Lý)

Chi tiết
Đĩa gốm hoa lam, lòng vẽ 2 cánh hoa cúc chữ thọ (Lê Sơ, Mạc)
Đĩa gốm hoa lam, lòng vẽ 2 cánh hoa cúc chữ thọ (Lê Sơ, Mạc)

Đĩa gốm hoa lam, lòng vẽ 2 cánh hoa cúc chữ thọ (Lê Sơ, Mạc)

Chi tiết
Đĩa gốm hoa lam lớn, lòng vẽ hoa sen dày (Lê Sơ, Mạc)
Đĩa gốm hoa lam lớn, lòng vẽ hoa sen dày (Lê Sơ, Mạc)

Đĩa gốm hoa lam lớn, lòng vẽ hoa sen dày (Lê Sơ, Mạc)

Chi tiết
Đầu rồng trang trí góc mái kiến trúc cung điện, đất nung, thời Lê sơ, thế kỷ XV
Đầu rồng trang trí góc mái kiến trúc cung điện, đất nung, thời Lê sơ, thế kỷ XV

Đầu rồng trang trí góc mái kiến trúc cung điện, đất nung, thời Lê sơ, thế kỷ XV

Chi tiết
Đầu ngói ống trang trí mặt linh thú (Đại La)
Đầu ngói ống trang trí mặt linh thú (Đại La)

Đầu ngói ống trang trí mặt linh thú (Đại La)

Chi tiết
Đầu ngói ống trang trí hoa sen (Đại La)
Đầu ngói ống trang trí hoa sen (Đại La)

Đầu ngói ống trang trí hoa sen (Đại La)

Chi tiết
Đầu ngói ống trang trí hoa sen (Đại La)
Đầu ngói ống trang trí hoa sen (Đại La)

Đầu ngói ống trang trí hoa sen (Đại La)

Chi tiết
Đầu chim phượng trang trí đỉnh góc mái, đất nung (thời Trần)
Đầu chim phượng trang trí đỉnh góc mái, đất nung (thời Trần)

Đầu chim phượng trang trí đỉnh góc mái, đất nung (thời Trần)

Chi tiết
Bình tỳ bà gốm hoa lam, vẽ hoa sen và vân sóng nước
Bình tỳ bà gốm hoa lam, vẽ hoa sen và vân sóng nước

Bình tỳ bà gốm hoa lam, vẽ hoa sen và vân sóng nước

Chi tiết
Bình rượu gốm hoa lam vẽ vân lá trúc thời Trần
Bình rượu gốm hoa lam vẽ vân lá trúc thời Trần

Bình rượu gốm hoa lam vẽ vân lá trúc thời Trần

Chi tiết

Triển lãm online

Theo dòng sự kiện
  • 01/2023
  • 12/2022
  • 11/2022
  • 09/2022
  • 04/2022
  • 01/2022
  • 12/2021
  • 09/2021
  • 08/2021
  • 06/2021

Triển lãm Chung Một Con Đường

Mở cửa từ ngày 01 - 01

Chi tiết

Triển lãm Từ Mặt Đất Đến Bầu Trời

Mở cửa từ ngày 01 - 12

Chi tiết

Bảo Vật Quốc Gia

Mở cửa từ ngày 30 - 11

Chi tiết

Triển lãm Lam Kinh

Mở cửa từ ngày 13 - 09

Chi tiết

Đại tướng Văn Tiến Dũng - Danh tướng thời đại Hồ Chí Minh

Mở cửa từ ngày 25 - 04

Chi tiết

Tiến lịch đón xuân sang

Mở cửa từ ngày 19 - 01

Chi tiết

Hà Nội âm vang lời thề quyết tử

Mở cửa từ ngày 16 - 12

Chi tiết

Trung thu sum vầy

Mở cửa từ ngày 19 - 09

Chi tiết

Vị tướng huyền thoại

Mở cửa từ ngày 22 - 08

Chi tiết

Gió lành Đoan Dương

Mở cửa từ ngày 09 - 06

Chi tiết

Tin tức khác

Kiến trúc vòm trong Hoàng thành
Kiến trúc vòm trong Hoàng thành

Kiến trúc vòm trong Hoàng thành

Những hình ảnh về kiến trúc vòm tuyệt mỹ của các công trình trong khu Hoàng thành, mời các bạn cùng theo dõi

Chi tiết
“Lò quan” trong Hoàng thành Thăng Long
“Lò quan” trong Hoàng thành Thăng Long

“Lò quan” trong Hoàng thành Thăng Long

Những di vật khảo cổ tại khu vực Hoàng thành Thăng Long cho thấy, ngay tại khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long cũng có sự tồn tại của những lò gốm chuyên phục vụ hoàng cung.

Chi tiết
Các loại hình ngói lợp trên bộ mái kiến trúc thời Lê
Các loại hình ngói lợp trên bộ mái kiến trúc thời Lê

Các loại hình ngói lợp trên bộ mái kiến trúc thời Lê

Vật liệu cấu thành bộ mái kiến trúc chính là những viên ngói cong (ngói âm dương), ngói phẳng (ngói mũi nhọn) và những phù điêu trang trí kiến trúc.

Chi tiết
Bắc Môn – cổng thành lưu dấu thương đau
Bắc Môn – cổng thành lưu dấu thương đau

Bắc Môn – cổng thành lưu dấu thương đau

Bắc Môn – một trong số ít phần còn lại của thành xưa quách cũ Thăng Long – vẫn sừng sững, uy nghi, trầm mặc với hai vết đạn thần công Pháp ghi dấu một thời

Chi tiết
Giới thiệu về cột cờ Hà Nội
Giới thiệu về cột cờ Hà Nội

Giới thiệu về cột cờ Hà Nội

Cột cờ Hà Nội nay là công trình còn nguyên vẹn và hoành tráng nhất trong quần thể di tích Hoàng thành Thăng Long.

Chi tiết
Kiến trúc của Đoan Môn tại Hoàng Thành Thăng Long
Kiến trúc của Đoan Môn tại Hoàng Thành Thăng Long

Kiến trúc của Đoan Môn tại Hoàng Thành Thăng Long

Đoan Môn Là một trong những cổng chính dẫn lối vào Cấm thành. Di tích nằm ở hướng Nam của điện Kinh Thiên thẳng trục với Cột Cờ Hà Nội.

Chi tiết