Triển lãm online

Theo dòng sự kiện

  • 01/2023
  • 12/2022
  • 11/2022
  • 09/2022
  • 04/2022
  • 01/2022
  • 12/2021
  • 09/2021
  • 08/2021
  • 06/2021

Triển lãm Chung Một Con Đường

Mở cửa từ ngày 01 - 01

Xem chi tiết

Triển lãm Từ Mặt Đất Đến Bầu Trời

Mở cửa từ ngày 01 - 12

Xem chi tiết

Bảo Vật Quốc Gia

Mở cửa từ ngày 30 - 11

Xem chi tiết

Triển lãm Lam Kinh

Mở cửa từ ngày 13 - 09

Xem chi tiết

Đại tướng Văn Tiến Dũng - Danh tướng thời đại Hồ Chí Minh

Mở cửa từ ngày 25 - 04

Xem chi tiết

Tiến lịch đón xuân sang

Mở cửa từ ngày 19 - 01

Xem chi tiết

Hà Nội âm vang lời thề quyết tử

Mở cửa từ ngày 16 - 12

Xem chi tiết

Trung thu sum vầy

Mở cửa từ ngày 19 - 09

Xem chi tiết

Vị tướng huyền thoại

Mở cửa từ ngày 22 - 08

Xem chi tiết

Gió lành Đoan Dương

Mở cửa từ ngày 09 - 06

Xem chi tiết

Khám phá Khu di sản Hoàng thành Thăng Long

Thời gian mở cửa: 8:00 - 17:00

Tham quan lần cuối: 16:45

Liên hệ tham quan: +84-4-37345427

Bộ sưu tập Xem tất cả

Sưu tập bát, đĩa trang trí hình chim phượng
Sưu tập bát, đĩa trang trí hình chim phượng
Sưu tập bàn chân rồng
Sưu tập bàn chân rồng
Sưu tập bát, đĩa có chữ 長樂(Trường Lạc), gốm men trắng vẽ lam thời Lê sơ
Sưu tập bát, đĩa có chữ 長樂(Trường Lạc), gốm men trắng vẽ lam thời Lê sơ
Bình rượu gốm hoa nâu, thời Lý, thế kỷ XI - XII
Bình rượu gốm hoa nâu, thời Lý, thế kỷ XI - XII
Gạch thông gió
Gạch thông gió
Cấu kiện tháp trang trí hình vũ nữ Apsara
Cấu kiện tháp trang trí hình vũ nữ Apsara
Ngói úp nóc gắn lá đề lệch trang trí Phượng
Ngói úp nóc gắn lá đề lệch trang trí Phượng
Ngói úp nóc gắn lá đề lệch trang trí rồng
Ngói úp nóc gắn lá đề lệch trang trí rồng

Tham quan ảo Xem tất cả

Triển lãm Từ mặt đất đến bầu trời

Hà Nội âm vang lời thề quyết tử