Bát gốm men lam có chữ "Trường Lạc", thời Lê Sơ, thế kỷ XV - XVI

Đang trưng bày tại Phòng Trưng bày "Vương triều Lý, Trần, Lê, Mạc trong lịch sử trị vì tại Hoàng Thành Thăng Long". Bấm vào đây nếu bạn muốn tham quan.