Ngói mũi sen diềm mái gắn lá đề trang trí rồng, đất nung

Đang trưng bày tại Phòng Trưng bày "Lịch sử nghìn năm từ lòng đất". Bấm vào đây nếu bạn muốn tham quan.