Đĩa gốm men trắng, thời Lý, thế kỷ XII

"Động Nhân cung" là tên một cung điện được xây dựng năm 1129 dưới thời vua Lý Thần Tông (1128 - 1138). Hàng chữ viết trên đĩa gốm đã góp phần minh chứng về trình độ và sự phát triển của trung tâm sản xuất gốm men của Đại Việt vào thế kỷ XI - XII tại Kinh đô Thăng Long. Đặc biệt, đây là chiếc đĩa duy nhất (đến hiện nay) ghi trực tiếp tên một cung điện thời Lý, được phát hiện tại Hoàng Thành Thăng Long.

Đang trưng bày tại Phòng Trưng bày "Vương triều Lý, Trần, Lê, Mạc trong lịch sử trị vì tại Hoàng Thành Thăng Long". Bấm vào đây nếu bạn muốn tham quan.