Đĩa, gốm men trắng, thời Lý, thế kỷ XI - XIII

Đang trưng bày tại Phòng Trưng bày "Vương triều Lý, Trần, Lê, Mạc trong lịch sử trị vì tại Hoàng Thành Thăng Long". Bấm vào đây nếu bạn muốn tham quan.