Thành bậc Điện Kính Thiên thời Lê Trung Hưng

Xem chi tiết

Sưu tập bát, đĩa gốm hoa lam ngự dụng thời Lê sơ

Xem chi tiết

Súng Thần công thời Lê Trung Hưng

Xem chi tiết

Đầu rồng thời Trần, Hoàng thành Thăng Long

Xem chi tiết

Bát men trắng trang trí hình rồng, thời Lê sơ, thế kỷ XV

Xem chi tiết

Bộ ngói úp nóc gắn lá đề trang trí rồng, đất nung, thời Lý, thế kỷ XI - XII

Xem chi tiết

Bình men ngọc, thời Trần, thế kỷ XIII - XIV

Xem chi tiết

Ngói up nóc men xanh lục gắn phù điêu Rồng (Thời Lý)

Xem chi tiết