Ngói up nóc men xanh lục gắn phù điêu Rồng (Thời Lý)

Đang trưng bày tại Phòng Trưng bày "Lịch sử nghìn năm từ lòng đất". Bấm vào đây nếu bạn muốn tham quan.