Trailer video

Không gian triển lãm

Chủ đề 1

NGƯỜI CON ƯU TÚ CỦA HÀ NỘI

pano1.jpg

Người con ưu tú của Hà Nội
Xem Pano

Đi theo con đường của Bác
Xem Pano

"Tôi biết rõ con đường đi tìm chân lý,
con đường ấy đâu có bằng phẳng, trơn tru"
Xem Pano

Đại đoàn trưởng đại đoàn Đồng Bằng
Xem Pano

Chủ đề 2

DANH TƯỚNG THỜI ĐẠI HỒ CHÍ MINH

Danh tướng thời đại Hồ Chí Minh
Xem Pano

Xây dựng lực lượng bảo vệ Hà Nội và Miền Bắc
Xem Pano

Xây dựng lực lượng bảo vệ Hà Nội và Miền Bắc
Xem Pano

Trưởng đoàn Đại biểu tại Hội nghị Trung Giã
Tổng tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng với Chiến dịch Điện Biên Phủ
Xem Pano

Chiến dịch đường 9 - Nam Lào năm 1971 Thử thách ngặt nghèo của lịch sử
Xem Pano

Chiến dịch Trị - Thiên năm 1972 Bước ngoặt kết thúc chiến tranh
Xem Pano

Chủ đề 3

NHỚ VỀ ĐẠI TƯỚNG

"Đại tướng mũ mềm"
Xem Pano

"Bố chúng tôi"
Xem Pano

Vị tướng dễ gần và chu đáo
Xem Pano

Nhớ về đại tướng
Xem Pano

Nhớ về đại tướng
Xem Pano

Chủ đề 4

NGÀY XUÂN RA CHIẾN TRƯỜNG

panomA1.jpg

Đường ra trận mùa này đẹp lắm
Xem Pano

Tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh
Xem Pano