KINH ĐÔ MÃI MUÔN ĐỜI

Đã 1010 năm trôi qua, kể từ mùa thu năm Canh Tuất (1010), vua Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư về Đại La và đổi tên Đại La thành Thăng Long, mở đầu trang sử mới của vùng đất núi Nùng, sông Nhị. Thăng Long có nghĩa là rồng bay lên, thể hiện khát vọng vươn lên của cả dân tộc. Với nhiều tên gọi, từ Thăng Long (1010 - 1397), Đông Đô (1397 - 1407), Đông Kinh (1427 - 1787), Bắc Thành (1787 - 1805), Thăng Long (1805 - 1831) và Hà Nội (từ 1831), cuối cùng lắng lại thành tên gọi thiêng liêng nhất: Thăng Long - Hà Nội. Trong 1010 năm lịch sử, Thăng Long - Hà Nội là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn lao; nơi chứng kiến nhiều biến cố thăng trầm của riêng mảnh đất này và của đất nước. Kể từ ngày định đô cho đến cuối thế kỷ XVIII, Thăng Long là Kinh đô của nước Đại Việt, là trung tâm của nền văn minh Đại Việt. Trong thời Tây Sơn và nhà Nguyễn, kinh đô chuyển vào Phú Xuân - Huế, nhưng Hà Nội vẫn là một trung tâm văn hóa, kinh tế lớn của đất nước. Dưới thời Pháp thuộc, Hà Nội là thủ phủ của Liên bang Đông Dương. Sau thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, Hà Nội lại được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chọn là Thủ đô nước Việt Nam độc lập; từ năm 1976, Hà Nội là Thủ đô nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam độc lập và thống nhất. Thăng Long - Hà Nội đã thực sự trở thành nơi “lắng hồn núi sông ngàn năm”, từ vai trò Kinh đô đến Thủ đô lâu dài của đất nước, Hà Nội là trung tâm hội tụ, kết tinh và lan tỏa của văn hóa Việt Nam. Hà Nội trở thành một Thủ đô nghìn năm văn hiến, Thủ đô anh hùng của dân tộc, Thủ đô hiện đại, phát triển - trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá của cả nước. XEM PANO
1010

THỜI LÝ
1010 - 1225

Quốc hiệu: Đại Cồ Việt; Đại Việt (từ năm 1054, thời vua Lý Thánh Tông)
Kinh đô: Thăng Long
Tòa điện thiết triều: Càn Nguyên (từ năm 1030 là điện Thiên An)

Vua Lý Công Uẩn và các vua triều Lý xây dựng hệ thống cung điện phục vụ triều đình; xác định không gian kinh thành Thăng Long với ba vòng thành: Cấm thành, Long thành (Hoàng thành) và La thành.
Các vua nhà Lý đã cho xây dựng nhiều cung điện phục vụ hoàng gia.

Từ năm 1010 đến năm 1225
Mốc lịch sử
1010 năm Kinh đô Thăng Long - Hà Nội