Bình rượu gốm hoa lam vẽ vân lá trúc thời Trần

Đang trưng bày tại Phòng Trưng bày "Lịch sử nghìn năm từ lòng đất". Bấm vào đây nếu bạn muốn tham quan.