Gạch chữ nhật in khuôn chữ Hán (thời Lý)

Đang trưng bày tại Phòng Trưng bày "Lịch sử nghìn năm từ lòng đất". Bấm vào đây nếu bạn muốn tham quan.