Gạch chữ nhật hiệu tráng phong quân (Lê Sơ, Mạc, Lê Trung Hưng)

Đang trưng bày tại Phòng Trưng bày "Lịch sử nghìn năm từ lòng đất". Bấm vào đây nếu bạn muốn tham quan.