Gạch vuông lát nền trang trí hoa mẫu đơn, đất nung, thế kỷ XI - XII

Đang trưng bày tại Phòng Trưng bày "Lịch sử nghìn năm từ lòng đất". Bấm vào đây nếu bạn muốn tham quan.