Lư hương gốm men nâu trang trí nổi hình rồng và chữ thọ

Đang trưng bày tại Phòng Trưng bày "Lịch sử nghìn năm từ lòng đất". Bấm vào đây nếu bạn muốn tham quan.