Bình tỳ bà gốm hoa lam, vẽ hoa sen và vân sóng nước

Đang trưng bày tại Phòng Trưng bày "Lịch sử nghìn năm từ lòng đất". Bấm vào đây nếu bạn muốn tham quan.