Đầu chim phượng trang trí đỉnh góc mái, đất nung (thời Trần)

Đang trưng bày tại Phòng Trưng bày "Lịch sử nghìn năm từ lòng đất". Bấm vào đây nếu bạn muốn tham quan.