Đầu rồng trang trí góc mái kiến trúc cung điện, đất nung, thời Lê sơ, thế kỷ XV

Đang trưng bày tại Phòng Trưng bày "Lịch sử nghìn năm từ lòng đất". Bấm vào đây nếu bạn muốn tham quan.