Đĩa gốm hoa lam lớn, lòng vẽ hoa sen dày (Lê Sơ, Mạc)

Đang trưng bày tại Phòng Trưng bày "Lịch sử nghìn năm từ lòng đất". Bấm vào đây nếu bạn muốn tham quan.