Đĩa gốm hoa lam, lòng vẽ 2 cánh hoa cúc chữ thọ (Lê Sơ, Mạc)

Đang trưng bày tại Phòng Trưng bày "Lịch sử nghìn năm từ lòng đất". Bấm vào đây nếu bạn muốn tham quan.