Ngói âm lợp diềm mái, đầu trang trí văn sóng nước

Đang trưng bày tại Phòng Trưng bày "Lịch sử nghìn năm từ lòng đất". Bấm vào đây nếu bạn muốn tham quan.