Gạch in chữ "Đại Việt quốc quân thành chuyên"

Đang trưng bày tại Phòng Trưng bày "Lịch sử nghìn năm từ lòng đất". Bấm vào đây nếu bạn muốn tham quan.