Vỏ sành lớn, gắn 6 quai và trang trí khắc chìm vân sóng nước, thế kỷ X

Niên đại thời Đinh - Tiền Lê. Đang trưng bày tại Phòng Trưng bày "Lịch sử nghìn năm từ lòng đất". Bấm vào đây nếu bạn muốn tham quan.