Gạch vuông nhỏ in khuôn chữ Hán "Lý gia đệ tam đế Long Thụy Thái Bình tứ niên tạo" (1057)

Đang trưng bày tại Phòng Trưng bày "Lịch sử nghìn năm từ lòng đất". Bấm vào đây nếu bạn muốn tham quan.