Tượng đầu sư tử gắn đầu máng nước trên mái cung điện

Đang trưng bày tại Phòng Trưng bày "Lịch sử nghìn năm từ lòng đất". Bấm vào đây nếu bạn muốn tham quan.