Chén gốm men trắng, lòng trang trí văn sóng nước và viết lam chữ "Trường Lạc" (Lê Trung Hưng)

Đang trưng bày tại Phòng Trưng bày "Lịch sử nghìn năm từ lòng đất". Bấm vào đây nếu bạn muốn tham quan.