Bát gốm hoa lam vẽ rồng chân có 5 móng (thời Mạc)

Đang trưng bày tại Phòng Trưng bày "Lịch sử nghìn năm từ lòng đất". Bấm vào đây nếu bạn muốn tham quan.