Đầu tượng linh thú trang trí mái kiến trúc, đất nung, thế kỷ VII - IX

Đang trưng bày tại Phòng Trưng bày "Lịch sử nghìn năm từ lòng đất". Bấm vào đây nếu bạn muốn tham quan.