Quà tặng của CP và nhân dân Campuchia

Đang trưng bày tại Khu di tích lịch sử nhà D67. Bấm vào đây nếu bạn muốn tham quan.