Điện thoại trong hầm Bộ Tổng tham mưu

Chiếc điện thoại này dành riêng cho Bác Hồ gọi điện tới Bộ Tổng tham mưu trong thời gian kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đang trưng bày tại khu di tích Hầm Bộ Tổng tham mưu. Bấm vào đây nếu bạn muốn tham quan.