Ngói chữ nhật lợp góc mái trang trí mặt linh thú

Đang trưng bày tại Phòng Trưng bày "Lịch sử nghìn năm từ lòng đất". Bấm vào đây nếu bạn muốn tham quan.