Bình rượu men trắng, gốm lò Trường Sa (Hồ Nam, Trung Quốc)

Đang trưng bày tại Phòng Trưng bày "Lịch sử nghìn năm từ lòng đất". Bấm vào đây nếu bạn muốn tham quan.