Logo Hoàng Thành Thăng Long

Giới thiệu

“Thần tốc - Táo bạo - Bất ngờ - Chắc thắng”

là mệnh lệnh, tinh thần từ Tổng Hành dinh Quân đội Nhân dân Việt Nam (Nhà D67) truyền tới các mặt trận cho nhiệm vụ giải phóng miền Nam vào đầu năm 1975. Tinh thần đó được khởi nguồn từ chiến thắng giải phóng Phước Long (6/1/1975) và trở thành cao trào trong tháng 3/1975, với những thắng lợi liên tiếp của chiến dịch giải phóng Tây Nguyên, Trị Thiên - Huế, Đà Nẵng.

Tại Tổng Hành dinh, trong khoảng 75 ngày (8/1/1975 - 25/3/1975) Bộ Chính trị đã 3 lần thay đổi quyết sách chiến lược từ: “Giải phóng miền Nam trong 2 năm 1975 - 1976”; đến “Giải phóng miền Nam trong năm 1975”; và cuối cùng là “Giải phóng miền Nam trước mùa mưa năm 1975”. Những sự chỉ đạo linh hoạt, kịp thời đó đã huy động tổng lực sức người, sức của của toàn dân tộc làm nên sự toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2020), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức trưng bày chuyên đề “Thần tốc - Táo bạo - Bất ngờ - Chắc thắng” nhằm khẳng định vai trò của Cơ quan Tổng Hành dinh (Nhà D67) đối với cách mạng giải phóng miền Nam; khắc họa lại tinh thần của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân cho sự nghiệp thống nhất đất nước, đúng như tên gọi của Trưng bày.

Chia sẻ