Logo Hoàng Thành Thăng Long
CaoVanKhanh
Thiếu tướng
Cao Văn Khánh
(1917 - 1980)
Vị tướng tham mưu chiến lược

- Quê quán: Tỉnh Thừa Thiên Huế
- Chức vụ: Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam
• Từ năm1966 - 1969 ông lần lượt giữ các chức vụ Phó Tư lệnh của Chiến trường B3, Quân khu Trị Thiên, Quân khu IV
•1970: Tư lệnh Mặt trận 968 Hạ Lào; Tư lệnh Binh đoàn B70
• 1971: Phó Tư lệnh Mặt trận Đường 9 - Nam Lào; Tư lệnh Mặt trận B5 (Đường 9 - Bắc Quảng Trị)
• 1972: Tư lệnh Quân khu Trị - Thiên
• 1974: Tổ trưởng Tổ Trung tâm, tham mưu chiến lược tại Tổng Hành dinh, với nhiệm vụ thường trực, nắm tình hình chiến sự, đề xuất phương án tác chiến trong Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975.

TẶNG THƯỞNG
Huân chương
Độc lập hạng Nhất
hcdl
Chia sẻ