Logo Hoàng Thành Thăng Long
ChuHuyMan
Thượng tướng
Chu Huy Mân
(1913 - 2006)

- Tên thật: Chu Văn Điều
- Quê quán: xã Hưng Hòa, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
- Chức vụ: Tư lệnh Quân khu 5
• Từ năm 1965 - 1967: Tư lệnh kiêm Chính ủy Mặt trận Tây Nguyên, chỉ huy các chiến dịch: Plây Me (1965), Sa Thầy (1966)
• 3/1975: Chính ủy chiến dịch giải phóng Đà Nẵng

TẶNG THƯỞNG
Huân chương
Sao Vàng
hcsv
Huân chương
Hồ Chí Minh
hchcm
Chia sẻ