Logo Hoàng Thành Thăng Long
GiapVanCuong
Thiếu tướng
Giáp Văn Cương
(1921 - 1990)
Tư lệnh của biển

- Quê quán: xã Bảo Đài, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
- Chức vụ: Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam
- Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, đồng chí là phái viên của Bộ Tổng Tư lệnh chỉ đạo công tác chuẩn bị giải phóng Đà Nẵng

TẶNG THƯỞNG
Huân chương
Độc lập hạng Nhất
hcdl
Chia sẻ