Logo Hoàng Thành Thăng Long
Le-duan
Đồng chí
Lê Duẩn
(1907 - 1986)
Người lãnh đạo cống hiến trọn đời vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc

- Tên thật: Lê Văn Nhuận
- Quê quán: làng Bích La, xã Triệu Đông (nay là Triệu Thành), huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
- Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ năm 1960 - 1975. Người đưa ra quyết sách tối cao của Đảng trong việc chỉ đạo Cách mạng miền Nam đi đến thắng lợi cuối cùng: giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

TẶNG THƯỞNG
Huân chương Sao Vàng
hcsv
Chia sẻ