Logo Hoàng Thành Thăng Long
LeDucTho
Đồng chí
Lê Đức Thọ
(1911 - 1990)
Nhà ngoại giao tài năng

- Tên thật: Phan Đình Khải
- Quê quán: làng Địch Lễ, tổng Đông Phù, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định
- Chức vụ:
• Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng
• Cố vấn đặc biệt của Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Hội nghị Paris bàn về lập lại hòa bình ở Việt Nam
• Trưởng ban miền Nam của Trung ương;
Tháng 3/1975, đồng chí được Bộ Chính trị phân công vào chiến trường miền Nam, trực tiếp cùng Trung ương Cục miền Nam và Bộ chỉ huy Quân giải phóng miền Nam chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh giành toàn thắng.

TẶNG THƯỞNG
Huân chương
Sao Vàng
hcsv
Chia sẻ