Logo Hoàng Thành Thăng Long
LeNgocHien
Thiếu tướng
Lê Ngọc Hiền
(1928 - 2006)
“Ông Hiền tác chiến”

- Tên thật: Nguyễn Ngọc Thiện
- Quê quán: xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
- Chức vụ: Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam
• Từ năm 1970 - 1973, là phái viên của Bộ Quốc phòng tại Bộ Tư lệnh Quân Giải phóng miền Nam, giữ chức vụ Tham mưu phó
• 4/1975: Quyền Tham mưu trưởng chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng Sài Gòn

TẶNG THƯỞNG
Huân chương
Quân Công Hạng Nhất
hcqc
Chia sẻ