Logo Hoàng Thành Thăng Long
LeTrongTan
Trung tướng
Lê Trọng Tấn
(1914 - 1986)

Vị tướng chiến thắng từ Điện Biên đến Dinh Độc Lập

- Tên thật: Lê Trọng Tố
- Quê quán: xã Yên Nghĩa, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội)
- Chức vụ: Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam
- Tư lệnh các chiến dịch:
• 1971: Chiến dịch Đường 9 - Nam Lào; Chiến dịch Cánh đồng Chum (Thượng Lào)
• 1972: Chiến dịch Trị - Thiên
• 3/1975: Chiến dịch Giải phóng Huế - Đà Nẵng
• 4/1975: Phó Tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng Sài Gòn

TẶNG THƯỞNG
Huân chương
Sao Vàng
hcsv
Huân chương
Hồ Chí Minh
hchcm
Huân chương
Quân Công Hạng Nhất
hcqc
Chia sẻ