Logo Hoàng Thành Thăng Long
Nguyen-duy-trinh
Đồng chí
Nguyễn Duy Trinh
(1910 - 1985)
“Kiến trúc sư trưởng” của ngoại giao thời chống Mỹ

- Tên thật: Nguyễn Đình Biền
- Quê quán: xã Nghi Thọ (nay là xã Phúc Thọ), huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
- Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
Đồng chí đã tích cực tham gia xây dựng đường lối, chủ trương đối ngoại của Đảng và chính sách ngoại giao của Nhà nước. Đặc biệt là những đóng góp to lớn của đồng chí trong cuộc đàm phán tại Hội nghị Paris, buộc Mỹ và chính quyền Sài Gòn phải ký kết Hiệp định Paris (23/1/1973) về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.

TẶNG THƯỞNG
Huân chương
Sao Vàng
hcsv
Chia sẻ