Logo Hoàng Thành Thăng Long
PhamVanDong
Đồng chí
Phạm Văn Đồng
(1906 - 2000)
Người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh

- Bí danh: Tô
- Quê quán: xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
- Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ (1955 - 1987)
Từ năm 1968 - 1975, tại Nhà D67, đồng chí đã cùng tập thể Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương phân tích tình hình chiến trường và đưa ra những quyết sách chiến lược cho Cách mạng miền Nam.
Đặc biệt, với vai trò là Chủ tịch Hội đồng chi viện tiền phương, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã chỉ đạo, huy động sức người, sức của cho chiến trường miền Nam góp phần quan trọng trong việc đưa Cách mạng miền Nam đến thắng lợi cuối cùng.

TẶNG THƯỞNG
Huân chương
Sao Vàng
hcsv
Chia sẻ