Logo Hoàng Thành Thăng Long
TranVanTra
Thượng tướng
Trần Văn Trà
(1919 - 1996)
Người mang gươm báu về Nam

- Tên thật: Nguyễn Chấn
- Bí danh: Tư Chi, Tư Nguyễn, Ba Trà
- Quê quán: Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
- Chức vụ: Tư lệnh Quân giải phóng miền Nam
+ 1973 (Sau Hiệp định Paris): Trưởng đoàn đại biểu quân sự Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Ban Liên hiệp đình chiến bốn bên ở Sài Gòn
+ 4/1974: Phó Tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng Sài Gòn
+ 30/4/1975: Chủ tịch Ủy ban Quân quản Sài Gòn - Gia Định

TẶNG THƯỞNG
Huân chương
Hồ Chí Minh
hchcm
Huân chương
Quân Công Hạng Nhất
hcqc
Chia sẻ