Logo Hoàng Thành Thăng Long
VoNguyenGiap
Đồng chí
Võ Nguyên Giáp
(1911 - 2013)
"Người Anh Cả" của Quân đội Nhân dân Việt Nam

- Tên thật: Võ Giáp
- Bí danh: Văn
- Quê quán: xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
- Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam
Từ năm 1968 - 1975, tại Tổng Hành dinh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp thường xuyên theo dõi những thay đổi, diễn biến của chiến trường miền Nam và đưa ra những sự chỉ đạo then chốt đối với tất cả các mặt trận, các chiến trường, từng bước đánh bại âm mưu về chính trị, quân sự của Mỹ và chính quyền Việt Nam Cộng hòa; góp phần quan trọng làm nên thắng lợi của công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

TẶNG THƯỞNG
Huân chương
Sao Vàng
hcsv
Huân chương
Hồ Chí Minh
hchcm
Huân chương
Quân Công Hạng Nhất
hcqc
Chia sẻ