Logo Hoàng Thành Thăng Long
Le-thanh-nghi
Đồng chí
Lê Thanh Nghị
(1911 - 1989)
Người bạn tuyệt vời của quốc tế

- Tên thật: Nguyễn Khắc Xứng
- Quê quán: xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương
- Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch nhà nước
Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, đồng chí là người chịu trách nhiệm chính trong việc khôi phục và phát triển kinh tế miền Bắc, chi viện cho chiến trường, góp phần đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược, thống nhất đất nước.

TẶNG THƯỞNG
Huân chương
Sao Vàng
hcsv
Chia sẻ