Logo Hoàng Thành Thăng Long
LeVanLuong
Đồng chí
Lê Văn Lương
(1912 - 1995)
Người “anh cả” của ngành tổ chức xây dựng Đảng

- Tên thật: Nguyễn Công Miều
- Quê quán: xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
- Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
Đồng chí đã có những cống hiến quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, đáp ứng xuất sắc yêu cầu lãnh đạo cách mạng trong cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc.

TẶNG THƯỞNG
Huân chương
Sao Vàng
hcsv
Chia sẻ