Logo Hoàng Thành Thăng Long
Pham-hung
Đồng chí
Phạm Hùng
(1912 - 1988)
Người con trung kiên của Nam Bộ thành đồng

- Tên thật: Phạm Văn Thiện
- Bí danh: X2, X7, Bảy Cường
- Quê quán: Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
- Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, Bí thư Trung ương Cục miền Nam; Chính ủy chiến dịch Hồ Chí Minh
Trong cuộc Tổng tiến công nổi dậy mùa Xuân năm 1975 với vai trò là Chính ủy Bộ Chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh, đồng chí đã góp phần rất lớn vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

TẶNG THƯỞNG
Huân chương
Sao Vàng
hcsv
Chia sẻ