Logo Hoàng Thành Thăng Long
PhanVanDang
Đồng chí
Phan Văn Đáng
(1918 - 1997)
Sứ giả Đồng khởi

- Bí danh: Hai Văn
- Quê quán: xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long
- Chức vụ: Phó Bí thư Trung ương Cục miền Nam, Trưởng ban tổ chức Trung ương Cục, Trưởng ban An ninh Trung ương Cục miền Nam

TẶNG THƯỞNG
Huân chương
Sao Vàng
hcsv
Huân chương
Hồ Chí Minh
hchcm
Chia sẻ